עדכון על הופעות

כדי לקבל הודעה על מופע באזור מגורך יש למלא את הפרטים הבאים ואנו נשלח בדואל אליך עדכון. (אנו מתחייבים שלא לדוור אליך דואר מלבד הודעה על הופעה באזור מגוריך וכן להסיר אותך מרשימת התפוצה מיד כשנתבקש)